بازدید مدیران ارشد بیمارستان نمازی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بازدید مدیران ارشد بیمارستان نمازی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بازدید مدیران ارشد بیمارستان نمازی شیراز به همراه رئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با هدف آشنایی با الگوی محب از بیمارستان های محب مهر ، محب کوثر ،محب یاس و هاشمی نژاد بازدید فرمودند رئیس بیمارستان نمازی جناب آقای دکتر جویبار ، رئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر چراغی ، مدیر درمان بیمارستان نمازی جناب آقای مهندس میری ، مدیر بیمارستان نمازی جناب آقای خان سالار


درباره بیمارستان

اين بيمارستان فعاليت خود را در بخش VIP مرکزآموزشي درماني هاشمي نژاد در اواخر سال 1383 آغاز کرد. پس از مدتي با توجه به کيفيت بالاي خدمات ارائه شده در اين مرکز و پايين بودن هزينه ها در مقايسه با ديگر مراکز خصوصي طولي نکشيد بيماران زيادي علاقه مند شدند دوره درماني خود را در اين مرکز سپري کنند. در همين راستا کلنگ ساختمان بيمارستان در سال1387 زده شد و در تاريخ 1388/8/8 افتتاح گرديد.