بازدید مدیر دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، مدیر عامل و ...

بازدید مدیر دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، مدیر عامل و ...

بازدید مدیر دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، مدیر عامل و مدیر مهندسی ساختمان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از بیمارستان محب مهر در تاریخ 25 آبان

با هدف آشنایی با الگوی محب پس ازیک دهه تلاش در امر مدیریت و اداره  بیمارستانی ، مدیر دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت - جناب آقای مهندس ساکی، مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - جناب آقای دکتر سمیع و مدیر مهندسی ساختمان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - جناب آقای دکتر ابوحمزه از بیمارستان محب مهر بازدید به عمل آوردند.


درباره بیمارستان

اين بيمارستان فعاليت خود را در بخش VIP مرکزآموزشي درماني هاشمي نژاد در اواخر سال 1383 آغاز کرد. پس از مدتي با توجه به کيفيت بالاي خدمات ارائه شده در اين مرکز و پايين بودن هزينه ها در مقايسه با ديگر مراکز خصوصي طولي نکشيد بيماران زيادي علاقه مند شدند دوره درماني خود را در اين مرکز سپري کنند. در همين راستا کلنگ ساختمان بيمارستان در سال1387 زده شد و در تاريخ 1388/8/8 افتتاح گرديد.