ارزیابی جهت تمدید گواهینامه ISO 9001

ارزیابی جهت تمدید گواهینامه ISO 9001

ارزیابی بیمارستان محب مهر توسط ارزیابان شرکت TUV جهت تمدید گواهینامه ISO 9001


تبریک به همکاران بیمارستان محب مهر
ارزیابان شرکت TUV جهت تمدید گواهینامه ISO 9001 در مورخ 27 آبان از ساعت 9 الی 17 در بیمارستان محب مهر حضور یافته و بخش ها و واحد های مختلف را مورد ارزیابی قرار داده و بیمارستان موفق به تمدید گواهینامه، بدون هیچ عدم انطباق ماژور گردید.

 


درباره بیمارستان

اين بيمارستان فعاليت خود را در بخش VIP مرکزآموزشي درماني هاشمي نژاد در اواخر سال 1383 آغاز کرد. پس از مدتي با توجه به کيفيت بالاي خدمات ارائه شده در اين مرکز و پايين بودن هزينه ها در مقايسه با ديگر مراکز خصوصي طولي نکشيد بيماران زيادي علاقه مند شدند دوره درماني خود را در اين مرکز سپري کنند. در همين راستا کلنگ ساختمان بيمارستان در سال1387 زده شد و در تاريخ 1388/8/8 افتتاح گرديد.