بازدید قائم مقام ، مشاور و مسئول رفاه و تعاون وزارت کشور

بازدید قائم مقام ، مشاور و مسئول رفاه و تعاون وزارت کشور

بازدید جناب آقای میر باقری قائم مقام وزیر کشور، جناب آقای شوشتری مشاور وزیر کشور و جناب آقای جمارانی مسئول رفاه و تعاون وزارت کشور از بیمارستان محب مهر

با هدف آشنایی با مدل مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی در امر مدیریت بیمارستانی جناب آقای میر باقری قائم مقام وزیر کشور، جناب آقای شوشتری مشاور وزیر کشور و جناب آقای جمارانی مسئول رفاه و تعاون وزارت کشور از بیمارستان محب مهر بازدید فرمودند.


درباره بیمارستان

اين بيمارستان فعاليت خود را در بخش VIP مرکزآموزشي درماني هاشمي نژاد در اواخر سال 1383 آغاز کرد. پس از مدتي با توجه به کيفيت بالاي خدمات ارائه شده در اين مرکز و پايين بودن هزينه ها در مقايسه با ديگر مراکز خصوصي طولي نکشيد بيماران زيادي علاقه مند شدند دوره درماني خود را در اين مرکز سپري کنند. در همين راستا کلنگ ساختمان بيمارستان در سال1387 زده شد و در تاريخ 1388/8/8 افتتاح گرديد.