بازدید معاون و مشاورین وزارت کشور از بیمارستان محب مهر

 بازدید معاون و مشاورین وزارت کشور از بیمارستان محب مهر

بازدید جناب آقای ذوالفقاری معاون وزیر کشور، جناب آقای حیدری و جناب آقای همتی مشاورین وزیر کشور از بیمارستان محب مهر

با هدف آشنایی با مدل مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی در امر مدیریت بیمارستانی جناب آقای ذوالفقاری معاون وزیر کشور، جناب آقای حیدری و جناب آقای همتی مشاورین وزیر کشور از بیمارستان محب مهر بازدید فرمودند.


درباره بیمارستان

اين بيمارستان فعاليت خود را در بخش VIP مرکزآموزشي درماني هاشمي نژاد در اواخر سال 1383 آغاز کرد. پس از مدتي با توجه به کيفيت بالاي خدمات ارائه شده در اين مرکز و پايين بودن هزينه ها در مقايسه با ديگر مراکز خصوصي طولي نکشيد بيماران زيادي علاقه مند شدند دوره درماني خود را در اين مرکز سپري کنند. در همين راستا کلنگ ساختمان بيمارستان در سال1387 زده شد و در تاريخ 1388/8/8 افتتاح گرديد.